pátek 15. srpna 2008

Pája a já


credit:
paper - jasmine by lencula
others - Kit For You by April & Hanulienka, Bohemian Art, Natali Design, PST Design, Radmila Litlledeer and Design by Schaarka available from 08/12/2008 at e-shop on http://shop.baby-cafe.cz/product_info.php?cPath=25&products_id=128p


Font - Al Sandra

Paja

credit:
paper, twig - Jasmine by Lencula (freebies)
others - Cherish by Natali design

Paja

credit:
all design by Schaarka
kit medley and Summer mood

Pavlík


credit.
frame, onion, alpha - collab Kit For You from
April & Hanulienka, Bohemian Art, Natali Design, PST Design, Radmila Litlledeer a Design by Schaarka


others - Bohemian Art design


kit Earthy,strawberry, poppies, sakura, nature

Pavlik

credit:
all - PST design


kit Glee and Airy

úterý 12. srpna 2008

A další


credit:
Kit For You by April & Hanulienka, Bohemian Art, Natali Design, PST Design, Radmila Litlledeer and Design by Schaarka available from 08/12/2008 at e-shop on http://shop.baby-cafe.cz/product_info.php?cPath=25&products_id=128

Mé první lo z kitu FOR YOU

credit:
Kit For You by April & Hanulienka, Bohemian Art, Natali Design, PST Design, Radmila Litlledeer and Design by Schaarka available from 08/12/2008 at e-shop on http://shop.baby-cafe.cz/product_info.php?cPath=25&products_id=128

FOR YOU - collab kit


Lidský život je jako houpačka. Taková ta kláda, jak je uprostřed špalek a my sedíme na jednom konci. Na tom druhém poskakuje škodolibý neposeda osud a snaží se s námi pořádně zalomcovat.jsou tu ale naštěstí ještě pořád lidé, naši přátelé a známí, kteří stojí na naší straně a snaží se s námi balancovat,vyrovnat hopkání osudu. Můžou to být jen maličkosti,milé slovo, usměvavá rada, pohlazení po duši, upřímnost a tolerance s jakou s námi naši přátelé jednají. A nemusíme se ani znát osobně. Jedním z vyrovnávačů mnoha, mnoha lidských houpaček, je právě Lucka73 . A nespravedlivý svět se jí odvděčil, osud si s ní ošklivě pohrál, vzal jí milovaného manžela a nechal ji samotnou se třemi dětmi, přičemž dvojčatům nebyl ani rok.Proto Vás vyzývám: Pojdte spojit příjemné s užitečným. Kupte si limitovanou edici - kit For You, vyrobený speciálně pro Lucku73 týmem spojeným ze šestice českých designerských stájí a jehož výtěžek jí bude celý předán.Užijte si zábavu za příjemnou cenu a .... pomozte vyvážit Lucčinu houpačku. Peníze nic nevyřeší. Ale s penězi bude o starost méně.

Záštita a původní myšlenka - tým Bohemian ArtS BA Spolupracovali: Radmila LittleDeer, Aprilmouse and Hanulienka, Natali Design, Design by Schaarka a PST Design.Kit je dostupný v českých korunách v e-shopu na Baby-cafe. Stojí 79 Kč.

Living our lives is like rocking on the seesaw. You know, that beam with the log in the middle and we are sitting on the one side. On the other there is malicious restless fate hopping and trying to rock hardly with us. Fortunately there are people - our friends - on our side of the seesaw who help us balance the rocking of the fate. That can be little thing, kind word, riant advice, stroking of soul, sincerity and toleration our friends give to us. Not even we need to know each other personally. One of these who help us to balance seesaws of our lives is Lucka73. Unfair world repaid her by taking her loved husband away and let her alone with three children, the twins not one year old yet.Therefore we appeal to you – Let’s combine pleasant and useful. Buy the limited edition – kit For You prepared in cooperation of six Czech designer teams especially for Lucka73. Gains are going to be hand over to her. Enjoy the fun for good price and… help balance the seesaw of Lucka73. The money does not solve the problem. But there will be one worry less.
Patronage and original idea – great team of Bohemian Art. In cooperation with: Radmila LittleDeer, Aprilmouse and Hanulienka, Natali Design, Design by Schaarka and PST Design
Buy this megakit here (via PAYPAL)

Pája s tatínkem

credit:
all - new kit Summer Mood by Schaarka design


font - ck cursive

Pája s tatínkem

credit:
all - New kit Airy by PST design


Paper overlay freebie by Natasha NaSt
font - CK cursive

Kubík

Credit:
HOT SUMMERS NIGHT - August collab kit SNT shop

Pavlik

credit:
frame - Lilly by PST design
others - WaterLOProject - At The Grandma´s BackYard (freebie)


font - Ck cursive

Pája s dědou


credit:
all - Natali design


kit small of summer and NEW kit Cherish

Pavlik

credit:


all - New kit Touch Me by PST Design


font - Ck Cursive

Rak for Eva Horacova

credit:
all - natali design


font - Ck cursive

úterý 5. srpna 2008

WaterLOProject - AtTheGrandma´sBackYard

Takže.... výlet na skládku jaderného odpadu se nevydařil. Většina holek nechtěla přeskočit nízký, pouze třímetrový plot s pěti liniemi světélkujícího ostnatého drátu, další se bály těch roztomilých dobrmanů, jejichž doběla usliněné mordy velmi zřetelně ukazovaly, že se psíci nalemtali bublifuku, no co budu říkat.... dokonce ani do obyčejného sběrného dvora jsem je nedokopala. Bály se, že by si je tam nechali s odůvodněním, že patří do starého železa...

Nakonec jsme společně horlivě hledaly náhradní téma, kde stěžejním bodem kolem kterého se vše odvíjelo, byla Barbarčina kadibudka. Nakonec jsme se shodly na tématu Babiččin dvoreček. Babička je stará a zapomnětlivá, při úklidu kuchyně nechala pár věcí moknout na dvoře, jako třeba mlýnky.

Nakonec je potřeba zmínit důležitý detail, a to že v kitu máte i umělecky zpracované zrní, které se při zvětšení stává granulemi pro králíky, při ještě větším přiblížení jsou z něj granule pro kozy a když to celé v ideálním zvětšení obarvíte na černo, případně černohnědo, získáváte epesní univerzální, vysoce umělecky kvalitní bobky. Vivat!


Freebie avaible at our new WaterLO blog